Villkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Nymans Fiske & Fritid.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Nymans Fiske & Fritid lider ekonomisk skada, polisanmäls. Nymans Fiske & Fritid friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i webshopens sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Beroende på ett antal faktorer (såsom bildskärmsinställningar, webbläsarinställningar, ljus vid fototillfället, kamerainställningar, etc) så kan färgerna på produkterna som visas i webbutiken avvika något från de verkliga färgerna. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger varornas verkliga utseende.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad 60:- med DHL tillkommer vid köp för under 500:-, annars fraktfritt.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 09.30 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 3-4 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar efter 09.30, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Vid eventuell slutförsäljning av en produkt kan de i vissa fall ta upp till 14 arbetsdagar.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Nymans Fiske & Fritids köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss,  antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Nymans Fiske & Fritids egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Nymans Fiske & Fritid ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Nymans Fiske & Fritid bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Öppet köp/bytesrätt/retur
Privatkonsument har rätt att ångra köpet eller byta en vara inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Nymans Fiske & Fritid snarast möjligt. Returfrakten bekostas av konsumenten. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Nymans Fiske & Fritid kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

  • Återbetalning av varan som returnerats sker inom några dagar efter att vi tagit emot produkten. Frakt återbetalas ej. Återbetalningen för de returnerade varorna sker med samma betalsätt som du använde vid beställningstillfället. I vissa fall kan ett annat betalningssätt användas vid återbetalningen, det sker enbart om du godkänner en sådan ändring.

    Har du köpt dina varor med Klarna faktura och ännu inte har betalat för beställningen ska returen synas i saldot på ditt Klarna konto inom 14 dagar efter det att vi har fått din retur. Om du inte kan se returen på ditt konto inom 14 dagar kan du kontakta oss på info@nymansfiske.se.

Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta oss på telefon 0911-154 25, via e-post info@nymansfiske.se eller via kontaktformulär på vår mail info@nymansfiske.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som skall returernas till Nymans Fiske & Fritid bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende, dvs när varan är defekt. I de fall returanledningen ej är reklamation och fel ej kan påvisas står kund för returfrakten. Nymans Fiske & Fritid förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

  • Återbetalning av varan som returnerats sker inom några dagar efter att vi tagit emot produkten. Återbetalningen för de returnerade varorna sker med samma betalsätt som du använde vid beställningstillfället. I vissa fall kan ett annat betalningssätt användas vid återbetalningen, det sker enbart om du godkänner en sådan ändring.

    Har du köpt dina varor med Klarna faktura och ännu inte har betalat för beställningen ska returen synas i saldot på ditt Klarna konto inom 14 dagar efter det att vi har fått din retur. Om du inte kan se returen på ditt konto inom 14 dagar kan du kontakta oss på info@nymansfiske.se.

Ej utlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Nymans Fiske & Fritid, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka våra kostnader för transport till kund och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Nymans Fiske & Fritid skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Personuppgifter & Cookies
När du handlar hos Nymans Fiske & Fritid ombeds du att skapa ett konto där du uppger ditt namn, adress, e-post samt mobilnummer så att vi kan hantera din leverans. Fördelen med att skapa ett konto är att du när som helst kan logga in för att se statusen på din leverans samt att du inte behöver skriva in dina uppgifter igen om du handlar hos oss fler gånger.

Alla sparade uppgifter är endast för Nymans Fiske & Fritid’s eget bruk och kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Du kan när som helst logga in på ditt konto för att ändra dina uppgifter. Om du vill avsluta ditt konto får du kontakta oss via info[at]nymansfiske.se.

Nymans Fiske & Fritid använder sig även av cookies för att spara information om t ex vad du lägger i varukorgen. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Syftet med cookies är att när du återvänder till samma webbplats upprepade gånger känner webbläsaren igen dig om du har varit där tidigare och kommer ihåg dina inställningar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Nymans Fiske & Fritids kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Nymans Fiske & Fritid befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.